Zasedání Rady KVZ

Termín zasedání Rady: 11.07.2020

Zápis 20.06.2020
Zápis 14.03.2020
Zápis 22.02.2020
Zápis 11.01.2020