Pohár předsedy Krušnohorské oblasti

Předseda Krušnohorské oblasti
pořádá
mezinárodní střeleckou soutěž
„O pohár předsedy krušnohorské oblasti“

Termín soutěže: I. kolo 13. 01. 2018 (pč: 0305)
II. kolo 10. 02. 2018 (pč: 0310)
III. kolo 10. 03. 2018 (pč: 0319)
IV. kolo 21. 04. 2018 (pč: 0331)
V. kolo 16. 06. 2018 (pč: 0349)

Registrační poplatek: 50,-Kč za soutěžícího za 1.kolo

Soutěž je soutěží jednotlivců
1. – 4. soutěžní disciplína
Velkorážná pistole-revolver omezený (do .45″,otevřená mířidla standardně osazená výrobcem, délka hlavě do 6″) 25m/ terč č.135 P 5+10ran v čase 2+4 minuty
25m/ terč č.P77 10 ran v čase 4 minuty
25m/ terč SČS D1z 10 ran v čase 4 minuty
25m/ terč č.135 P 5+5ran na Timer

Soutěž je přístupná všem pod podmínkou, že se podle těchto propozic budou řídit, včas se přihlásí a uhradí startovné 50,- Kč.

Zdravotnické zabezpečení
Výjezdová služba ČČK, lékárničkou 1. pomoci, pohotovostním vozidlem a MT pro přivolání RZP.
Hospodářská ustanovení
Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže na vlastní náklady
Bezpečnostní opatření
Konzumovat alkoholické nápoje, návykové a psychotropní látky se přísně zakazuje. Při nošení zbraně je v týlovém prostoru zbraň vždy zajištěná a v opaskovém pouzdru, s volnou nábojovou šachtou.
Všichni účastnici soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel. Závodníci a rozhodčí jsou povinni použít vlastní chrániče sluchu a ochranu očí a to při všech disciplínách.
Manipulace se zbraní a nabíjení zbraně mimo palebnou čáru se přísně zakazuje. V případě porušení těchto pravidel bude proviněný s okamžitou platností diskvalifikován.
Zakazuje se porušovat stanovený provozní řád střelnice.
Před zahájením soutěže je soutěžící povinen se zúčastnit poučení o bezpečnostních opatřeních na střelnici a stvrdit svým podpisem na prezenční listinu.

Další technická ustanovení
– V disciplině jsou závodníci povinni používat výstroj pro zbraň: opasek, opaskové pouzdro na zbraň a opaskové pouzdro na zásobník;
– Hodnotí se všechny disciplíny dohromady. V celkovém součtu se při rovnosti bodů rozhoduje terč P77, SČS-D1z, 135P
– Celkem je na soutěž potřeba pro 1. závodníka 45 nábojů do VPs
– Zbraně vlastní.
– Příjem protestů v průběhu soutěže, nejpozději však do 10 min po ukončení soutěže. Za vznešení protestu se platí poplatek 500,- Kč. Poplatek přijímá hlavní rozhodčí. Při zjištění neoprávněnosti protestu tento poplatek propadá ve prospěch pořadatele.

D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:
Sobota
12:45 – 13:00 příjezd účastníků soutěže, kontrola prezentace, losování, přejímka zbraní
zahájení soutěže, poučení účastníků soutěže o bezpečnosti
13:00 – 16:00 vlastní soutěž
16:00 – 16:30 dopočítání výsledků, zveřejnění listiny předběžných výsledků
16:30 – 18:00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků soutěže

E. HODNOCENÍ A CENY:
Soutěž je soutěží jednotlivců.
– Hodnotí se všechny disciplíny dohromady. V celkovém součtu se při rovnosti bodů rozhoduje terč P77, SČS-D1z, 135P,

HODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1. a 3. místo diplom
CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUTĚŽE:
součet 3 nejlepších celkových výsledku dosaženích v celkovém hodnocení 5. kol
1. místo pohár předsedy OR, diplom, pohár
2. a 3. místo diplom, pohár