Pořádání soutěží

Pořádáme mezinárodní soutěže dle pravidel IPSC  i  SVZ