Interní předpisy


1, Členské příspěvky:

1.1. Členové budou posílat členské příspěvky bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu vedeného u Komerční Banky 115-3903900257/0100
jako variabilní symbol bude použito poslední čtyřčíslí svého průkazu.

KódZařazení členaPříspěvek klubuMaximální sleva
101Čekatel do 21. let 2500,-Kč / rok0,-Kč / rok
102Čekatel nad 21. let 3000,-Kč / rok0,-Kč / rok
201Řádný člen do 21. let 2500,-Kč / rok1500,-Kč / rok
202Řádný člen nad 21. let 3000,-Kč / rok1500,-Kč / rok
301, 302Člen se sníženou platbou příspěvků. 100,-Kč / rok0,-Kč / rok
401Člen který v daný rok dovrší 65 let věku1500,-Kč / rok0,-Kč / rok
402Člen který v daný rok dovrší 65 let věku, člen je zproštěný hlasovacího a volebního práva. 100,-Kč / rok0,-Kč / rok
501Čestný člen a členové zproštěný platby Radou 0,-Kč / rok0,-Kč / rok
1.2. Platba řádného členských příspěvků musí být provedena bezhotovostním způsobem do 31. 1. daného roku.
1.3. Člen čekatel (101,102), který byl přijat za řádného člena musí mít do 30.11. daného roku zvolení splněné brigádnické hodiny (nelze se vyplatit) a uhrazené příspěvky.
1.4 Řádný člen (301, 402), který má krácené členství je zproštěn hlasovacího a volebního práva. Krácený členský příspěvek není nárokový, příspěvek je poskytnut po podání žádosti a schválení členskou schůzí.

2, Brigády klubu:
2.1. Členové budou bezplatně provádět brigády v délce 15 hodin za jeden kalendářní rok.
2.2. Členové, kteří v daný rok dovrší, 60 let věku jsou zproštěni všech brigádnických hodin i poplatků za nesplnění.
2.3. Řádný člen, který v období 01. 01. do 31. 12. daného roku odpracuje brigádnické hodiny získá slevu na členský příspěvek pro rok následující v maximální výšce 1500,-Kč (100,-Kč/hod.)
2.4. Člen čekatel je povinen odpracovat brigádnické hodiny do 30.11, čekatel se nemůže vyplatit s brigád.
2.5. Brigádnické hodiny jsou nepřenosné mezi kalendářními roky ani členy klubu.

3, Účast na soutěžích:
3.1. Členové mají právo se účastnit klubových soutěží.
3.2. Poplatek za veřejné soutěže, je stanoven na 200,-Kč běžného startovného. Člen uhradí poplatek v den konání soutěže.
3.3. Poplatek za soutěže (mířena, souboje,) je stanoven na 100% běžného startovného.
3.4. Poplatek za soutěže pro členy čestné a do 21 let věku je stanovené 0,-Kč.
3.5. Členové klubu se aktivně budou podílet na přípravě soutěže a organizování, Tato činnost není zahrnutá a brigádnických hodin.
3.6. Člen za stavění disciplín na soutěži je sleva za 1 den (min. 2 hodiny) stavění 100,-Kč za startovného.
3.7. Členové klubu se budou dle potřeby klubu zdokonalovat v činnosti rozhodčích SVZ
3.8. Člen, který je vyslán klubem ke školení či prolongací, má nárok na plnou úhradu nákladů.

4, Příspěvek za reprezentanty klubu:
4.1. Příspěvek za reprezentanty klubu je stanoven členskou schůzí na následující rok
4.2. Příspěvek je vydáván na základě žádosti a schválení radou klubu
4.3. Příspěvek je vydáván na základě splnění podmínek
4.3.1 Uhrazené členské příspěvky žadatele
4.3.2 Splněné brigádnické hodiny žadatele
4.3.3 Předložené výsledkové listiny
4.3.4 Fotodokumentace (jpg.) o propagaci žadatele
4.4. O Příspěvek lze žádat v období 01.10 – 31.09.
4.5. Výše příspěvku je stanoven počtem schváleních žádostí
Registrační formulář ZDE