Výroční schůze 2021Návrh na čestného člena: AnoNe

Návrh sloučení KVZ: AnoNe

Návrh zrušení KVZ: AnoNe

PROGRAM členské schůze:

BodProgram
1.Schválení Programu, Zvolení Zapisovatele
1.a)Němečková Jana
2.Kotrola plánu činnosti (úkolů) 10/2020 a 10/2021
3.Volba nových orgánů spolku
3.a)Čurka Ladislav
3.b)Svoboda Marcel
3.c)Němeček Miroslav
3.d)Průcha Jan Bc.
3.e)Kynkal Roman
3.f)Krejčí Martin
3.g)Rottenborn Marek
4.Přijetí nových členů klubu, ukončení členství
5.a)plán činnosti, rozpočet KVZ, zprávu o činnosti a hospodaření KVZ a revizní zprávu o KVZ,
5.b)návrhy vyššímu stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR;
5.c)volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
Němeček Miroslav
5.d)udělení Čestného členství v KVZ;
5.e)zrušení KVZ;
5.f)sloučení s jiným KVZ;
6.Plán činnosti (úkolů) 10/2021 a 10/2022
7.Ostatní - diskuze
8.Závěr