Výroční schůze 2024
Návrh na čestného člena: AnoNe

Návrh sloučení KVZ: AnoNe

Návrh zrušení KVZ: AnoNe

PROGRAM členské schůze:

BodProgram
1.Schválení Programu, Zvolení Zapisovatele
2.Kotrola plánu činnosti (úkolů) 10/2023 a 10/2024
3.a.Plán činnosti (soutěže)
4.Přijetí nových členů klubu, ukončení členství
5.b)návrhy vyššímu stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR;
5.c)volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
5.d)udělení Čestného členství v KVZ;
5.e)zrušení KVZ;
5.f)sloučení s jiným KVZ;
6.Plán činnosti (úkolů) 10/2024 a 10/2025
7.Ostatní - diskuze
8.Závěr