Výroční schůze 2021Návrh na čestného člena: AnoNe

Návrh sloučení KVZ: AnoNe

Návrh zrušení KVZ: AnoNe

PROGRAM členské schůze:

BodProgram 
1.Schválení Programu, Zvolení Zapisovatele
Němečková JanaSplňuje podmínky
Hýblová Eva Ing.Splňuje podmínky
2.Kotrola plánu činnosti (úkolů) 10/2020 a 10/2021
Školení rozhodčích 07.02.2021 (neděle)Zrušeno
Zprovoznění topného systému v klubovně a to 01.11.2020Splněno
Zahájení oprav stanoviště správce se bude v rámci brigádnických hodin a možných finančních prostředků klubu.Splněno
Omítnutí přední části budovy + věž
Vybudování přístřešku před budovou klubu
Žádost na dotace na pořádání akcí KVZ Tachov k SVZ ČR z.s. a MO ČRSplněno
Druhá etapa úprava a rozšíření střeliště s 25m střeliště na 50m do:
Výroba vstupních vrat a jejich montáž v prostoru vjezdu VIP parkovišti.
3.Volba nových orgánů spolku
3.a)Čurka LadislavSplňuje podmínky
3.b)Svoboda MarcelSplňuje podmínky
3.c)Němeček MiroslavSplňuje podmínky
3.d)Průcha Jan Bc.Splňuje podmínky
3.e)Rottenborn Marek Ing.Splňuje podmínky
Kynkal RomanSplňuje podmínky
3.f)Krejčí MartinSplňuje podmínky
3.g)Rottenborn Marek Ing.Splňuje podmínky
Zelenka JiříSplňuje podmínky
4.Přijetí nových členů klubu, ukončení členství
5.a)plán činnosti, rozpočet KVZ, zprávu o činnosti a hospodaření KVZ a revizní zprávu o KVZ,
5.b)návrhy vyššímu stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR;
5.c)volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
Němeček MiroslavSplňuje podmínky
5.d)udělení Čestného členství v KVZ;
5.e)zrušení KVZ;Neadekvátní
5.f)sloučení s jiným KVZ;Neadekvátní
6.Plán činnosti (úkolů) 10/2021 a 10/2022
7.Ostatní - diskuze
8.Závěr