Výroční schůze 2021Návrh na čestného člena: AnoNe

Návrh sloučení KVZ: AnoNe

Návrh zrušení KVZ: AnoNe

PROGRAM členské schůze:

BodProgram
1.Schválení Programu, Zvolení Zapisovatele
Němečková Jana
Hýblová Eva Ing.
2.Kotrola plánu činnosti (úkolů) 10/2020 a 10/2021
Školení rozhodčích 07.02.2021 (neděle)
Zprovoznění topného systému v klubovně a to 01.11.2020
Zahájení oprav stanoviště správce střelnice (věž)
Zahájení oprav stanoviště správce se bude v rámci brigádnických hodin a možných finančních prostředků klubu.
Omítnutí přední části budovy + věž
Vybudování přístřešku před budovou klubu
Žádost na dotace na pořádání akcí KVZ Tachov k SVZ ČR z.s. a MO ČR
Druhá etapa úprava a rozšíření střeliště s 25m střeliště na 50m do:
Výroba vstupních vrat a jejich montáž v prostoru vjezdu VIP parkovišti.
3.Volba nových orgánů spolku
3.a)Čurka Ladislav
3.b)Svoboda Marcel
3.c)Němeček Miroslav
3.d)Průcha Jan Bc.
3.e)Kynkal Roman
3.f)Krejčí Martin
3.g)Rottenborn Marek Ing.
4.Přijetí nových členů klubu, ukončení členství
5.a)plán činnosti, rozpočet KVZ, zprávu o činnosti a hospodaření KVZ a revizní zprávu o KVZ,
5.b)návrhy vyššímu stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR v záležitostech SVZ ČR;
5.c)volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
Němeček Miroslav
5.d)udělení Čestného členství v KVZ;
5.e)zrušení KVZ;
5.f)sloučení s jiným KVZ;
6.Plán činnosti (úkolů) 10/2021 a 10/2022
7.Ostatní - diskuze
8.Závěr