Výroční schůze 2019

28.září 2019 od 16:00 hodin. V prostoru střelnice.V souladu s Hlavou IV., článkem 6, bodem 6.7., volí členská schůze ze svých řad orgány KVZ.
Dle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou orány spolku:
a) valná hromada
b) výkonný výbor – statutární orgán spolku, skládá se z předsedy a členů výkon. výboru
c) kontrolní komise – nezávislý orgán spolku, nejméně 3 členové (lichý počet) volí předsedu komise
Program výroční schůze 2019

3. přijetí nových členů
4. udělení čestného členství
5. ukončení členství
6. plán činnosti na rok 2020
7. rozpočet KVZ na rok 2020
8. hospodaření s majetkem KVZ Tachov
9. návrh radám vyššího stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR
10. volba delegáta na zasedání vyššího stupně SVZ ČR
11. rozhodnutí o zrušení KVZ
12. rozhodnutí o sloučení KVZ
13. Návrhy na období 10/2019 – 10/2020

14. diskuze
Graif- Návrh na navýšení členských příspěvků z 1200,-Kč/rok na 1500,-Kč/rok
Graif- Návrh na navýšení členských příspěvků z 700,-Kč/rok na 1000,-Kč/rok
Graif- Provozní doba střelnice
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 9:00 – 13:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 18:00

14. závěr